گروه ریاضی دبیرستان شرافت (دوره اول)
ارسال در تاريخ چهارشنبه هجدهم دی 1392 توسط اشرف استوار
صورت جلسه درس ریاضی (آذر و دی)

باتوکل خدا و تلاوت قرآن جلسه را آغاز میکنیم . اولین موضوعی که مورد تایید قرار گرفت استفاده از کتابهای کمک آموزشی بود که دانش آموزان مورد استفاده قرار نگیرد و فقط بر مطالب کتاب درسی تاکید شود و در صورت نیاز به کتاب  دانش آموزان از کتبی استفاده شود که آرم سازمان پژوهش را داشته باشد و بر طبق آدرس آن لیست کتابهای مورد قبول مورد استفاده قرار گیرد.

مورد بعدی که تبادل نظر شد برگزاری امتحانات میان ترم اول در اواخر آذر ماه و برگزاری کلاسهای فوق برنامه ریاضی در اوایل دی ماه و برگزاری امتحانات دی ماه (ترم اول)که تمام این مطالب با دقت انجام شود.لیست نمرات و درصد قبولی و همچنین تفاهم نامه امضاء شده توسط دبیران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

راهکارهای خوبی برای برگزاری امتحانات ترم اول و میان ترم ارایه شد.ارسال در تاريخ دوشنبه شانزدهم دی 1392 توسط اشرف استوار
صورت جلسه درس ریاضی (مهر وآبان)

با توکل بر خدا وتلاوت قرآن کریم جلسه را آغاز میکنیم .در شروع سال تحصیلی در درس ریاضی شناسایی افراد مستعد وکوشا و همچنین دانش آموزان ضعیف از اهم وظایف دبی مربوطه میباشدکه این کار در همان اوایلمهرماه انجام میشود وسپس دانشآموزان گروه بندی میشوند و سرگروه ها مشخص میشود و سپس معلم یار های هر کلاس تعیین میشود مقرر شد از دانش آموزان پایه سوم و هفتم در صورت صلاحدید معلم مربوطه آزمون ماهانه گرفته شود و افراد بر گزیده هر ماه مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند و راهکارهای برایدانشآموزان که نمرات ضعیفتری در درس مورد امتحان گرفته اند انجام شود از جمله تمرین و تکرار سوالات کتاب درس و دومین موضوعی که مورد تایید قرار گرفت این بود که ار کتابهای کمک آموزشی استفاده شود.

این جلسه فرصت مغتنمی است که دبیران محترم با هم تبادل نظر داشته باشند.

برگزاری امتحانات میان ترم اول و پایان ترم اول موضوعاتی است که در جلسه بعد مورد بحث قرار میگیرد.ارسال در تاريخ دوشنبه شانزدهم دی 1392 توسط اشرف استوار